ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΔΩΣΕ Η ΠΟΕ-ΟΤΑ