ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Η ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΛΗΘΑΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
December 5, 2019
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
December 6, 2019
Share

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που μόλις έκανε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταικούρας

από το βήμα της Βουλής δικαιούχοι του φετινού κοινωνικού μερίσματος που θα φτάσει συνολικά στα 175 εκ. ευρώ είναι:

  • Πολύτεκνοι και ειδικότερα οικογένειες με 4 παιδιά και άνω και με φορολογητέο ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ – ωφελούμενοι 19.140
  • Οικογένειες με τουλάχιστον ένα γονέα μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών) και με ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ – ωφελούμενοι 16.778
  • Οικογένειες με δύο γονείς βραχυχρόνια άνεργους (λιγότερο από 12 μήνες), ένα παιδί και με ετήσιο εισόδημα έως 15.00 ευρώ – ωφελούμενοι 40.927
  • Οικογένειες με Άτομα με Αναπηρία – ωφελούμενοι 25.632

Επιπλέον κριτήρια είναι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς να διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα την τελευταία 10ετία.

Και οι δύο γονείς πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

Δικηγόρος Εργατολόγος