ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
December 10, 2019
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
December 10, 2019
Share

Καταρχάς, οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών

δε συμψηφίζονται με τις ημέρες της ετήσιας άδειας που ο εργαζόμενος, επιστρέφοντας στην εργασία του, δικαιούται να λάβει.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δέχεται ότι η χορήγησή της άδειας άνευ αποδοχών κατά τον Α.Ν.539/45 δε στερεί στον εργαζόμενο το δικαίωμα να ζητήσει την ετήσια άδεια του μετ’ αποδοχών, προκειμένου να δοθεί σ’ αυτόν η δυνατότητα να αναπαυθεί με αυξημένα οικονομικά μέσα προς αναπλήρωση των αναλωθεισών στην εργασία του σωματικών ή πνευματικών του δυνάμεων.

Αντίθετα, σύμφωνα με δικαστηριακή νομολογία, αυτός που επανέρχεται από την άδεια άνευ αποδοχών, δε δικαιούται και κανονικής άδειας κατά τον Α.Ν.539/45, καθόσον με την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του παραπάνω νόμου.

Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση της νόμιμης χορήγησης της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, έπειτα από προηγούμενη άδεια άνευ αποδοχών, είναι η επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του και η παροχή της στον εργοδότη για εύλογο χρονικό διάστημα.