ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ;

ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ
December 15, 2019
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
December 16, 2019
ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ
December 15, 2019
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
December 16, 2019
Share

Η προστασία της ασφάλειας και υγείας του παραχωρούμενου εργαζομένου

αποτελεί καταρχήν συνευθύνη των συμβαλλομένων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δημιουργούμενης «τριγωνικής» σχέσης εργασίας.

Ειδικότερα, ο εργαζόμενος που παραχωρείται για ορισμένο χρονικό διάστημα σε τρίτο εργοδότη, θα πρέπει να απολαμβάνει, σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια και υγεία του, το ίδιο επίπεδο προστασίας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε αυτόν και σε κάθε περίπτωση όχι χαμηλότερη αυτής που του παρείχε ο αρχικός εργοδότης.

Ο τρίτος εργοδότης είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του εργαζομένου καθώς και για τυχόν εργατικό ατύχημα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί συνευθύνη και του αρχικού εργοδότη.