Μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου λόγω απόλυσης;

Πότε μπορεί ο μισθωτός να ζητήσει μετατροπή της σύμβασης του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ώστε να κερδίσει δικαίωμα σε αποζημίωση;
August 16, 2022
Μπορεί ο εργοδότης να με απολύσει κατα τη διάρκεια άδειας αναψυχής;
August 18, 2022
Πότε μπορεί ο μισθωτός να ζητήσει μετατροπή της σύμβασης του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, ώστε να κερδίσει δικαίωμα σε αποζημίωση;
August 16, 2022
Μπορεί ο εργοδότης να με απολύσει κατα τη διάρκεια άδειας αναψυχής;
August 18, 2022
Share

Η καταβολή αποζημίωσης στον εργαζόμενο είναι απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της απόλυσής του.

Σε περίπτωση που δεν του καταβληθεί, η αποζημίωση είναι άκυρη και ο ίδιος δικαιούται να τη ζητήσει.

Ωστόσο, θα πρέπει να τη διεκδικήσει εντός της εξάμηνης προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος τα 2 του Ν. 3198/1955, ειδάλλως η αξίωσή του αποσβήνεται.

Δικηγόρος Εργατολόγος