ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ;

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;
December 11, 2019
ΕΤΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
December 12, 2019
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3528/2007,

ο υπάλληλος που επιστρέφει από την εκπαιδευτική του άδεια, υποχρεούται να παραμείνει στην υπηρεσία του για τριπλάσιο χρονικό διάστημα από όσο διήρκησε η ως άνω άδειά του.

Σε περίπτωση, όμως, που δεν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση, υποχρεούται να επιστρέψει στο δημόσιο το σύνολο των αποδοχών  που είχε λάβει κατά το χρονικό διάστημα της άδειας αυτής, τόσο των τακτικών όσο και της προσαύξησης, καθώς και τυχόν οδοιπορικών εξόδων που του έχουν καταβληθεί. Στην ίδια περίπτωση, ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας.