Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ;

ΦΤΩΧΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
December 14, 2019
ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ
December 15, 2019
Share

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει αποζημίωση στον απολυόμενο υπάλληλο, ειδάλλως η απόλυση είναι άκυρη.

Επομένως, σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης, ο εργαζόμενος μπορεί να αντιδράσει διαζευκτικά με δύο τρόπους.

Πρώτον, μπορεί  να θεωρήσει ότι η απόλυσή του ισχύει

και ως εκ τούτου να απαιτήσει την νομίμως οφειλόμενη αποζημίωσή του.

Δεύτερον, μπορεί να θεωρήσει ότι η απόλυσή του είναι άκυρη

και ότι συνεπώς η ατομική σύμβαση εργασίας του εξακολουθεί να ισχύει.

Στην τελευταία περίπτωση, αν ο εργοδότης, καθυστερήσει να του καταβάλει το μισθό του, δικαιούται να ζητήσει μισθούς υπερημερίας.