ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
December 10, 2019
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ;
December 11, 2019
Share

 

25/12 – Χριστούγεννα:

Ημέρα υποχρεωτικής αργίας τόσο για το Δημόσιο, όσο και για τον Ιδιωτικό τομέα

  1. Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών.
  2. Αρχίζει από την 00.00 ώρα του μεσονυχτίου της εν λόγω ημέρας και διαρκεί μέχρι τις 24.00 της ίδιας ημέρας.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

– Για ορισμένες επιχειρήσεις, λόγω του αντικειμένου τους

Π.χ. ξενοδοχεία, περίπτερα, φυλάξεις, τηλεπικοινωνίες, μεταφορά προσώπων και πραγμάτων κλπ

– Δυνατή η απασχόληση, κατόπιν αδείας από την Επιθεώρηση Εργασίας, για επείγουσες εργασίες, λόγω του είδους των προϊόντων ή της εποχής ή που δε δύναται να γίνουν σε άλλη ημέρα

Π.χ. για απογραφή εμπορευμάτων, για εποχικές εργασίες, για ύλες που υπόκεινται σε φθορά κλπ

 

ΑΜΟΙΒΗ

Αν ο μισθωτός δεν εργαστεί

  • Εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο,

δικαιούται ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο

(γιατί η μη απασχόλησή του επιβάλλεται από το νόμο και δε βαρύνει αυτόν) –

  • Εφόσον αμείβεται με μισθό,

δε δικαιούται πρόσθετη αμοιβή

(γιατί η αμοιβή της εν λόγω ημέρας περιλαμβάνεται στο μισθό του)

 

Αν ο μισθωτός εργαστεί

  • Εφόσον αμείβεται με ημερομίσθιο,

δικαιούται ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο

+ προσαύξηση αυτού κατά 75% (η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου του) –

 

  • Εφόσον αμείβεται με μισθό

Αν εργάζεται σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα κατά την εν λόγω ημέρα,

Δικαιούται μόνο την προσαύξηση του 75% για όσες ώρες εργαστεί (η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του) –

 

Αν εργάζεται σε επιχείρηση που εκτάκτως λειτουργεί κατά την εν λόγω ημέρα με άδεια ή λειτουργεί παράνομα,

Δικαιούται το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του

+ προσαύξηση αυτού του 75% (η οποία υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του) –

 

26/12 – 2η ημέρα των Χριστουγέννων (και για τον Ιδιωτικό τομέα)

1/1 – Πρωτοχρονιά

6/1 – Θεοφάνεια

 

 

Αργίες : μόνο για το Δημόσιο τομέα

Εργάσιμες εορτές : για τον Ιδιωτικό τομέα δηλαδή:

  1. Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης αμοιβής.
  2. Αν ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα, θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

 

Αν έχουν οριστεί ως ημέρες αργίας από επιχειρησιακή συνήθεια, κανονισμό, ατομική σύμβαση ή έθιμο, ο μισθωτός που θα εργαστεί δικαιούται =

Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο, δεν αμείβεται επιπροσθέτως, εκτός αν έχει οριστεί το αντίθετο –

Ο αμειβόμενος με μισθό, δε λαμβάνει πρόσθετη αμοιβή.

 

Αν η επιχείρηση παρέμενε κλειστή, αλλά φέτος αποφάσισε να λειτουργήσει, ο μισθωτός που θα εργαστεί δικαιούται =

Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο, ένα καταβαλλόμενο ημερομίσθιο –

Ο αμειβόμενος με μισθό, 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού του

 

Δικηγόρος Εργατολόγος