ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ;

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Όταν ο εργοδότης επιλέγει και τοποθετεί προϊστάμενο,

πρέπει να χρησιμοποιεί αντικειμενικά κριτήρια. Δεν μπορεί να τοποθετεί σε θέσεις ευθύνης εργαζόμενους που μειονεκτούν προφανώς έναντι άλλων συναδέλφων τους.