ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ;
December 15, 2019
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ;
December 16, 2019
Share

Του Γεωργίου Κουτσούκου*, Δικηγόρου εξειδικευμένου στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δίκαιο

 

Oι αλλεπάλληλες μεταβολές στο συνταξιοδοτικό χάρτη ευλόγως δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας στους ασφαλισμένους.

Μια μεγάλη κατηγορία εξ’ αυτών αποτελούν ασφαλώς οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι απασχολούνται σε μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις, ατενίζοντας με αβεβαιότητα το μέλλον τους στον εργασιακό τους χώρο, γεγονός που πολλές φορές τους ωθεί στο να αναζητήσουν διέξοδο μέσω της συνταξιοδότησης.

Όπως είναι ήδη γνωστό, oι αλματώδεις αυξήσεις των ηλικιακών ορίων, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης (ακόμη και με τη χρήση εξαγορών πλασματικών ετών), «ωθούν» σε πάρα πολλές περιπτώσεις τη συνταξιοδότηση στα γενικά όρια ηλικίας, δηλαδή τα 62 και τα 67. Σημειωτέον ότι, στα 62 ηλικιακά έτη, η πλήρης συνταξιοδότηση γίνεται εφικτή, κατά κανόνα, με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (12.000 ημέρες).

Ωστόσο, παρά την έκδοση των Ν. 4336/2015 και 4387/2016, δυνατότητες και ευκαιρίες για πρόωρη συνταξιοδότηση πριν τα 62 και τα 67 υπάρχουν ακόμη και σήμερα, εφόσον ο κάθε ασφαλισμένος, είτε ατομικά, είτε με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου επί των κοινωνικοασφαλιστικών, καταρτίσει ορθώς το ασφαλιστικό του ιστορικό και αξιολογήσει με προσοχή το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις δυνατότητες συνταξιοδότησης που του παρέχει, ώστε, στη συνέχεια, να προχωρήσει την κατάλληλη χρονική στιγμή στην ενεργοποίηση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Η όποια επιλογή ακολουθηθεί από κάθε ασφαλισμένο θα πρέπει φυσικά να τελεί σε άμεση συνάρτηση με την εκτίμηση του ύψους των μεικτών μισθολογικών αποδοχών που ελάμβανε κατά τα τελευταία έτη του εργάσιμου βίου (τουλάχιστον από το 2002 και μετά), αλλά και την αξιοποίηση του συνολικού ασφαλιστικού χρόνου του (σε ένα ή περισσότερα Ταμεία), ώστε να είναι ρεαλιστική και, κυρίως, προσοδοφόρα για τον ίδιο.

 

Ποιες είναι, όμως, εκείνες οι κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν ακόμη και σήμερα να επιτύχουν πρόωρη συνταξιοδότηση (πριν τα 62);

 

  • Μητέρες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με ανήλικα τέκνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

 Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2016 56,9 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2016 58 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2017 58,5 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2017 59,6 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 52 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 55 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 57 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 58,3 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 50 ετών το 2018 60,2 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2010 55 ετών το 2018 61 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2018 60,2 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2018 61 ετών (μειωμένη)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 52 ετών το 2016 56,9 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2011 57 ετών το 2016 59,6 (πλήρης)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 56,6 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2016 58 ετών (μειωμένη)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 55 ετών το 2017 59,6 ετών (μειωμένη)
Μητέρα με ανήλικο τέκνο σε τ.ΙΚΑ 5.500 μέχρι 31/12/2012 60 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 60,11 ετών (πλήρης)

 

  1. Άνδρες/γυναίκες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) με 35ετία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

 

Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 58,6 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2016 59 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 35ετία μέχρι 31/12/2011

(απαιτούνται 10.800 ημέρες)

58 ετών το 2017 59,6 ετών (πλήρης)

 

Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

 

Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015 59,5 ετών (πλήρης)
Άνδρας/γυναίκα στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 35ετία μέχρι 31/12/2012

(απαιτούνται 11.100 ημέρες)

59 ετών το 2016 59,9 ετών (πλήρης)

 

  1. Γυναίκες (ασφάλιση πριν την 01/01/1993) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 4.500 ημέρες ασφάλισης
Κατηγορία ασφαλισμένου ΕΦΚΑ

 

Ημέρες     ασφάλισης

 

 

Ηλικία

 

 

Δυνατότητα

Συνταξιοδότησης

 

Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.500 ημέρες μέχρι 31/12/2010 55 ετών από 19/08/2010 μέχρι 31/12/2010

 

60 και 11 μήνες (πλήρης)

(λόγω συμπλήρωσης του 60ου ηλικιακού έτους από 19/08/2015 μέχρι 31/12/2015)

 


Για τα ερωτήματα σας σχετικά με ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την φόρμα.


Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Κουτσούκος είναι Εργατολόγος-Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με πολυετή εξειδίκευση στο χειρισμό θεμάτων Ασφαλιστικού/Συνταξιοδοτικού δικαίου, με έμφαση στη συμβουλευτική φυσικών προσώπων ως προς τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος στα Ασφαλιστικά Ταμεία και τη διεκπεραίωση της συνταξιοδοτικής τους διαδικασίας, αλλά και στην καθοδήγηση Εταιρειών/Επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των Ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού τους.