ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ;

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΣΑ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΣΑ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Αν συμφωνηθεί ότι ο εργαζόμενος εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας

θα παρέχει πρόσθετη εργασία, η οποία να μην είναι συναφής προς την κύρια απασχόληση, τότε ο εργοδότης θα πρέπει να του καταβάλει πρόσθετη αμοιβή.