ΤΟ 2020 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
December 18, 2019
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
December 19, 2019
Share

 Της νομικού, Μαρίας – Άννας Κατσιάδα*.

Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης με την οποία θα δίνεται ειδική άδεια σε όλες τις γυναίκες υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Συγκεκριμένα, αφού λήφθηκε υπόψη , το σχετικό κενό νόμου, εξαγγέλθηκε η θεσμοθέτηση ειδικής άδειας διάρκειας μίας επιπλέον ημέρας το χρόνο, στις εργαζόμενες γυναίκες του δημοσίου τομέα, για την υποβολή τους σε ετήσιες ιατρικές εξετάσεις γυναικολογικής φύσεως.

H νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει ο υπουργός Εσωτερικών και η οποία θα έχει ισχύ από την πρώτη του νέου έτους, θα αναφέρει:

«Στο άρθρο 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και στο άρθρο 57 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

α) Στις υπαλλήλους χορηγείται κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού μία (1) ημέρα άδεια το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.

β) Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020».


*Η Μαρία – Άννα Κατσιάδα είναι νομικός, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.