ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;

ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ
February 23, 2021
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ | ΤΙ ΚΡΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΤΗΣ UBER
February 23, 2021
Share

Στον εργοδότη, επιτρέπεται η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης εγκυμονούσας γυναίκας, αποκλειστικά για σπουδαίο λόγο.

Ως τέτοιος, θεωρείται η μη συμμόρφωση της εργαζόμενης γυναίκας με τις οδηγίες του εργοδότη, η από μέρους της αμελής εκτέλεση της εργασίας και η επανειλημμένη εγκατάλειψη της εργασίας της.

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.

Επίσης σπουδαίο λόγο αποτελεί  η διάλυση της επιχειρήσεως, λόγω ζημιών, που επήλθαν έστω και από αμέλεια του εργοδότη καθώς και η διακοπή των εργασιών της επιχείρησης.

Εντούτοις, η ανάγκη συρρίκνωσης του προσωπικού, λόγω σταδιακής κατάργησής της, δεν δικαιολογεί την απόλυση της εγκύου.