ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
December 23, 2019
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ
December 23, 2019
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας

δεν μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής του εργαζομένου.
Συνεπώς, τυχόν απόλυσή του θα είναι άκυρη.

 

Ο εργοδότης όμως, έχει δικαίωμα να προειδοποιήσει για τη μελλοντική απόλυση του εργαζομένου, ακόμη και αν βρίσκεται σε άδεια.