ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΤΩΧΕΥΣΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ. ΤΑ ΧΑΝΩ ΟΛΑ;
September 11, 2018
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
September 11, 2018
ΠΤΩΧΕΥΣΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ. ΤΑ ΧΑΝΩ ΟΛΑ;
September 11, 2018
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
September 11, 2018
Share

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας

είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο είδος της και είναι αφιερωμένη στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας και τελεί υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν από 21 έως 25 Οκτωβρίου και έχουν ως στόχο αφενός να παρακινήσουν τη διοίκηση να λάβει δραστήρια μέτρα για τη μείωση των κινδύνων και, αφετέρου, να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους τους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με τη διοίκηση για τη μείωση των κινδύνων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.