ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 1-11-2013 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΩ Φ.Π.Α. ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ;
September 11, 2018
Share

Με ανακοίνωσή του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπενθυμίζει στους εργοδότες

που έχουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές τη δυνατότητα ένταξής τους στη ρύθμιση “Νέας Αρχής” του Ν. 4152/2013, για κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως 31.12.2012. Σημαντικά κίνητρα για άμεση υπαγωγή στην ρύθμιση και αποπληρωμή των οφειλών είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων και η έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε εδώ την σχετική ανακοίνωση.