ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 1-11-2013 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 11, 2018
Share

Από 1η Νοεμβρίου το ΙΚΑ επαναφέρει το μέτρο

της αναστολής υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου για όσους εργοδότες συστηματικά δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιδρύματος μετά την αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η υποβολή αυτών θα πραγματοποιείται μέσω της προσκόμισής τους με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα παραλαμβάνεται μόνο αν ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών Α.Π.Δ. και προχωρήσει σε τακτοποίηση των οφειλών του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε εδώ την σχετική ανακοίνωση.