ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΕΓΚΥΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΣΚΟΥΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ;

ΑΠΟΥΣΙΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;
January 6, 2020
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ;
January 7, 2020
Share

Κατ’ αρχήν,

απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.

Ωστόσο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εγκύου εργαζομένης, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Τέτοιο λόγο συνιστά και η πλημμελής ή μη προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της εγκύου εργαζομένης ή η μη συμμόρφωση της σε οδηγίες του εργοδότη υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συμπεριφορά της δεν οφείλεται στην εγκυμοσύνη της.