ΑΠΟΥΣΙΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ;

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ;
January 6, 2020
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΕΓΚΥΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΣΚΟΥΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ;
January 7, 2020
Share

Η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία,

επειδή συνιστά αντισυμβατική διαγωγή και πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του μισθωτού, δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να καταγγείλει νομίμως τη σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση.

Δικαίωμα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση, υπάρχει μόνο στην περίπτωση που ο μισθωτός εκτελεί πλημμελώς κλπ. τα καθήκοντά του, με την πρόθεση να προκαλέσει την απόλυσή του από τον εργοδότη και να λάβει την αποζημίωσή του. Στην περίπτωση αυτή, η αξίωση λήψεως της αποζημιώσεως είναι καταχρηστική.