ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ;

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ;
January 7, 2020
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
January 8, 2020
Share

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),

ο υπάλληλος ο οποίος, ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας από την υπηρεσία του, με πλήρεις αποδοχές, δύο ημερών.

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη ειδική άδεια αναγνωρίζεται αδιακρίτως τόσο υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ  με σχέση δημοσίου δικαίου όσο και με αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ).