ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΕΧΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ;

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΕΓΚΥΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΣΚΟΥΣΕ ΠΛΗΜΜΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ;
January 7, 2020
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ;
January 8, 2020
Share

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007),

οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, με βεβαίωση από ΚΕΠΑ, δικαιούνται από την υπηρεσία τους κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι εργασίμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας.