ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
July 27, 2022
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
July 28, 2022
ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
July 27, 2022
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
July 28, 2022
Share

Ο μισθωτός  μετά τη καταγγελία της σύμβασης και εφόσον αυτή γίνει με προειδοποίηση,

έχει δικαίωμα να ζητήσει να του δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για να βρει άλλη εργασία (π.χ. άδεια για να πάει σε συνεντεύξεις).

Η έκταση της άδειας αυτής δεν προσδιορίζεται από το νόμο.