ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣτΕ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
January 12, 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣτΕ! Η ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ
January 13, 2020
Share

Ο εργαζόμενος με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών

δεν υπόκειται στις εντολές και οδηγίες του εργοδότη.

Έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο του τελευταίου.

Επίσης, ο ανωτέρω εργαζόμενος δεν έχει σαφές ωράριο.

Συνεπώς, εφόσον το ωράριό του δεν είναι συγκεκριμένο, δεν είναι δυνατόν να θεωρήσει κάποιες ώρες εργασίας ως υπερωρίες.