ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ;

ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ;
September 11, 2018
ΑΝ ΔΕ ΔΟΥΛΕΨΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ;
September 11, 2018
ΑΝ ΔΕ ΔΟΥΛΕΨΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ;
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τη νομοθεσία πλέον έχουν καθιερωθεί διάφορες μορφές μερικής απασχόλησης,

όπως η μερική απασχόληση (υπό στενή έννοια) η οποία συνίσταται στην παροχή μειωμένης εργασίας κατά την ημέρα επί καθημερινής βάσης ή και με διαλείψεις (διαλείπουσα απασχόληση). Για αυτήν απαιτείται η έγγραφη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού. Μια άλλη μορφή μερικής απασχόλησης είναι η εκ περιτροπής απασχόληση, η οποία συνίσταται στην παροχή πλήρους ως προς το ωράριο ημερήσιας εργασίας αλλά για λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή τον μήνα. Η εκ περιτροπής απασχόληση μπορεί είτε να συμφωνηθεί ανάμεσα στον εργοδότη και το μισθωτό, είτε να επιβληθεί μονομερώς με απόφαση του εργοδότη. Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν απαγορεύεται η καθιέρωση ενός είδους μερικής απασχόλησης, όταν έχει καθιερωθεί προηγουμένως ένα άλλο. Ο εργοδότης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει πως αν χρειαστεί, μπορεί να αντικαταστήσει το ένα σύστημα μερικής απασχόλησης με ένα άλλο ανά πάσα στιγμή.