ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ;
September 11, 2018
ΑΝ ΔΕ ΔΟΥΛΕΨΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ;
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ;
September 11, 2018
ΑΝ ΔΕ ΔΟΥΛΕΨΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ;
September 11, 2018
Share

Σε μέρος του προσωπικού ή σε τμήμα επιχείρησης

είναι δυνατόν να επιβληθεί εκ περιτροπής απασχόληση, όταν ο περιορισμός της δραστηριότητας εμφανίζεται μόνο σε αυτό, ενώ στα υπόλοιπα επιβάλλεται να συνεχιστεί η εργασία με όλο το προσωπικό με πλήρη απασχόληση. Πρέπει, βέβαια, να έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει προηγηθεί με την συμμετοχή όλων των εργαζομένων στο συγκεκριμένο τμήμα η υποχρεωτική από το νόμο διαβούλευση και να έχουν γνωστοποιηθεί όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την τύχη το τμήματος.