ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ, ΕΝΩ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ;
September 11, 2018
ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚ
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ, ΕΝΩ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ;
September 11, 2018
ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚ
September 11, 2018
Share

Οι Επιθεωρητές Εργασίας μπορούν να συμβάλουν

στην ειρηνική επίλυση των εργατικών διαφορών οι οποίες συχνά προκαλούνται από  αντισυμβατική ενέργεια ενός από τα μέρη της εργασιακής σχέσης. Η συμφιλιωτική παρέμβαση του Επιθεωρητή Εργασίας γίνεται συνήθως ύστερα από αίτηση του εργαζομένου, αν και ο εργοδότης μπορεί να προκαλέσει την διαδικασία συμφιλίωσης. Η διαδικασία της συμφιλίωσης έχει προαιρετικό χαρακτήρα, δηλαδή τα μέρη δεν είναι απαραίτητο να καταφύγουν σε αυτή προτού προσφύγουν στην Δικαιοσύνη. Ο συμφιλιωτής μπορεί να προβαίνει σε διεξοδική έρευνα της υπόθεσης και να τοποθετείται επ” αυτής υποβάλλοντας πρόταση στα μέρη για τον τερματισμό της. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα τα μέρη να συμφωνήσουν ως προς το πρόσωπο που θα ενεργήσει ως Συμφιλιωτής Εργατικών Διαφορών. Δεν υποχρεούνται να αποδεχθούν την πρόταση του συμφιλιωτή και να θέσουν τέρμα στην διαφορά. Αν καταλήξουν σε συμφωνία η οποία επιβεβαιώνεται σε πρακτικό, τότε δεσμεύονται να την τηρήσουν. Διαφορετικά, το ΣΕΠΕ επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις.