ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ;

ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 5ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
September 11, 2018
Share

Καθένας δικαιούται, να γνωρίζει αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Ειδικότερα, ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν ύστερα από σχετικό αίτημά του. Επίσης, δικαιούται να ενημερωθεί για τους σκοπούς επεξεργασίας και τους αποδέκτες. Μάλιστα, έχει την δυνατότητα να ζητήσει αντίγραφο της εγγραφής σήματος εικόνας όπου έχει καταγραφεί ο ίδιος. Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού. Το ύψος, ο τρόπος καταβολής του ποσού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζονται με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.