ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ, ΕΝΩ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ;

ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
September 11, 2018
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 5ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
September 11, 2018
Share

Αν και η διατήρηση και ανόρθωση της επιχείρησης,

ως σκοπός της διαδικασίας εξυγίανσης κατά το άρ. 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, επιδιώκει να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας, δεν αποκλείεται η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά την διάρκεια της διαδικασίας ή κατά την ισχύ της συμφωνίας εξυγίανσης. Άλλωστε δεν είναι αυτοτελής σκοπός της ρύθμισης η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθούν, ύστερα από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ή κατά την ισχύ της συμφωνίας εξυγίανσης. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου καταγγέλλονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση οφείλεται η αποζημίωση απόλυσης.