ΠΩΣ ΛΥΕΤΑΙ Η ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ;
September 11, 2018
ΑΝ ΔΕ ΔΟΥΛΕΨΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ;
September 11, 2018
Share

Η άκυρη σύμβαση εργασίας λύεται με τους ίδιους τρόπους

που λύεται και η έγκυρη σύμβαση εργασίας. Αν ο εργοδότης καταγγείλει την άκυρη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εγγράφως και καταβολή αποζημίωσης, η καταγγελία δεν είναι άκυρη. Ο εργαζόμενος δικαιούται να του καταβληθεί η αποζημίωση μέσα σε έξι μήνες από την απόλυση. Αν ο εργοδότης καταγγείλει άκυρη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος, η καταγγελία δεν είναι άκυρη, άρα δεν οφείλεται η νόμιμη αποζημίωση.