Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
January 21, 2020
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ;
January 22, 2020
Share

Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,

σύμφωνα με τις οποίες κρίνεται ότι ο εργαζόμενος έχει υποπέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβάλλεται ορισμένη πειθαρχική ποινή, μπορούν να προσβληθούν με άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Τα δικαστήρια είναι αρμόδια να ελέγξουν την ουσιαστική ορθότητα των πειθαρχικών αποφάσεων, π.χ. ορθή εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, ορθή επιμέτρηση της ποινής κ.α.