ΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ;

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
September 11, 2018
ΕΛΗΞΕ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
September 11, 2018
ΕΛΗΞΕ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΠΡΙΝ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ
September 11, 2018
Share

Το δικαίωμα επίσχεσης ασκείται καταχρηστικά, όταν:

-η απαίτηση του εργαζόμενου είναι αβέβαιη,

-αρνείται ο εργαζόμενος να συμπράξει στην εκκαθάριση των απαιτήσεων του ύστερα από πρόταση του εργοδότη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οφειλόμενο ποσό

-ασκείται, αφού η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση

-οι απαιτήσεις του εργαζόμενου είναι αμφισβητούμενες και η επίσχεση εργασίας θα προκαλέσει στον εργοδότη δυσανάλογη ζημία σε σχέση με την απαίτηση του εργαζομένου για την οποία προβαίνει σε επίσχεση και

-αξιώνει την λήψη μέτρων πρόνοιας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν έχουν επίδραση στην υγεία των εργαζομένων και δεν είναι επείγον να ληφθούν.