ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ;
September 11, 2018
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΟΜΑΙ;
September 11, 2018
Share

Όταν ο εργοδότης δεν είναι βέβαιος για την ικανότητα

και την αποδοτικότητα του υποψήφιου για πρόσληψη εργαζόμενου, επιλέγει συχνά, πριν προβεί στην οριστική πρόσληψη, να καταρτίσει μαζί του σύμβαση δοκιμής. Κατά την διάρκεια ισχύος της θα μπορέσει να αξιολογήσει αν είναι ικανός και αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Ο σκοπός της δοκιμής πρέπει να αποτελέσει περιεχόμενο της σύμβασης. Η σύμβαση εργασίας υπό δοκιμή δεν έχει εκ του νόμου ορισμένη χρονική διάρκεια. Μάλιστα, ο εργοδότης μπορεί να προσδιορίσει ως χρονικό διάστημα δοκιμής εκείνο που θεωρεί ο ίδιος επαρκές, ώστε με ασφάλεια να διαγνώσει την ικανότητα του υποψήφιου. Σε καμία, βέβαια, περίπτωση το χρονικό διάστημα δοκιμής δεν πρέπει να ξεπερνάει τα εύλογα όρια, για να μην βρίσκεται ο υποψήφιος σε καθεστώς ομηρίας και επαγγελματικής ανασφάλειας.