ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ ΑΔΕΙΑ. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ;
September 11, 2018
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΠΟΤΕ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΟΜΑΙ;
September 11, 2018
Share

Κατ’ αρχήν, η απασχόληση του εργαζομένου κατά την Κυριακή

ή άλλη ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν αποτελεί υπερωριακή απασχόληση. Μόνο όταν η εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης παρέχεται πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου ωραρίου της ημερήσιας εργασίας θεωρείται υπερωρία.