ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ “STAGE”
January 27, 2020
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΔΟΥΛΕΙΕΣ;
January 28, 2020
Share

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,

σε περίπτωση απόλυσής του, λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία του στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται.

Θεωρείται, ωστόσο, έγκυρη η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι θα συνυπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας και ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλον εργοδότη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ώστε να επαυξηθεί το ποσό της αποζημίωσής του.