Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η νόμιμη απεργία δεν επηρρεάζει το δικαίωμα της άδειας αναψυχής.
September 11, 2018

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με εγκύκλιό του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ;

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο,
September 11, 2018

ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

Σαν καταβαλομενος μισθός ή ημερομίσθιο επί του οποίου θα υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννων