Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ;

Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο,
September 11, 2018

ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

Σαν καταβαλομενος μισθός ή ημερομίσθιο επί του οποίου θα υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννων
September 11, 2018

ΑΛΛΟ ΦΙΛΙΑ, ΑΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν ο εργοδότης με τον παρέχοντα εργασία συνδέονται με «χαλαρή» νομική σχέση,
September 11, 2018

ΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ;

Το επίδομα γάμου της ΕΓΣΣΕ της 14/5/2013