Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Με νόμο που ψηφίστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο και επέφερε αλλαγές στα εργασιακά έγινε κι αυτό:
September 11, 2018

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ

Με ανακοίνωσή του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπενθυμίζει στους εργοδότες
September 11, 2018

ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 1-11-2013 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Από 1η Νοεμβρίου το ΙΚΑ επαναφέρει το μέτρο
September 11, 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Με τον κανόνα της μιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις – παραιτήσεις)