Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατεβάστε το σε μορφή .pdf από τον παρακάτω σύνδεσμο.
September 11, 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Κατεβάστε το σε μορφή .pdf από τον παρακάτω σύνδεσμο.
September 11, 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΣΣΕ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ. ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Κατεβάστε το σε μορφή .pdf από τον παρακάτω σύνδεσμο.
September 11, 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΤΛ. ΠΟΙΟΙ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Κατεβάστε το σε μορφή .pdf από τον παρακάτω σύνδεσμο.