Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΑΕ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ Α.Ε.;

Μέλος του Δ.Σ. Α.Ε. μπορεί να είναι εργαζόμενος στην Α.Ε.,
September 11, 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Η απόλυση που έγινε από πρόσωπο που δεν αντιπροσωπεύει νομίμως το εργοδοτικό νομικό πρόσωπο
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΩΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Πολλές φορές από τους κανονισμούς εργασίας των επιχειρήσεων
September 11, 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η τρίμηνη προθεσμία για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη