Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Η απόλυση που έγινε από πρόσωπο που δεν αντιπροσωπεύει νομίμως το εργοδοτικό νομικό πρόσωπο
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΩΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Πολλές φορές από τους κανονισμούς εργασίας των επιχειρήσεων
September 11, 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η τρίμηνη προθεσμία για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη
September 11, 2018

ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργαζόμενος στη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του,