Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ;

Όταν με τη σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί ότι ο εργοδότης δικαιούται
September 11, 2018

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Μία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καταγγέλλεται πρόωρα,
September 11, 2018

Η ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ;

Η μονομερής βλαπτική μεταβολή όρων σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου,
September 11, 2018

ΟΙ ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος αναλύει στην “Ημερησία”