Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;

Όταν ο εργοδότης αποφασίσει να προβεί σε οικειοθελή παροχή σε ορισμένους εργαζόμενους,
September 11, 2018

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Κατ’ αρχήν η καθυστέρηση καταβολής του μισθού
September 11, 2018

ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ;

Όταν με τη σύμβαση εργασίας έχει συμφωνηθεί ότι ο εργοδότης δικαιούται
September 11, 2018

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Μία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καταγγέλλεται πρόωρα,