Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥ;

Κατ’ αρχάς, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν τις προϋποθέσεις
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;

Η καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
September 11, 2018

ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΩ;

Παρεμφερείς εργασίες είναι οι συναφείς προς την κύρια εργασία απασχολήσεις