Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ, ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;

Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο πια ο εργοδότης να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα
September 11, 2018

ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥ;

Κατ’ αρχάς, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν τις προϋποθέσεις
September 11, 2018

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΣΙΩΠΗΡΑ;

Η καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΚΑΙ ΒΡΗΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 1ου ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Αν έχεις απολυθεί και θεωρήσεις την απόλυσή σου άκυρη,