Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΓΝΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;

Το κρίσιμο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση
September 11, 2018

ΠΡΟΣΕΦΥΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΑΞΙΩΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΛΥΣΕ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

Ο εργαζόμενος προσφεύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας
September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΙΣΘΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Μπορώ να πάρω επιπλέον μισθό, χωρίς να δουλεύω πάνω από 8ωρο
September 11, 2018

ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ;

Για κάθε ώρα που εργάζεσαι πέραν του 8ώρου, πρέπει να πληρωθείς.