Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΟΣ, ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ;

Όταν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερημερία ως προς την αποδοχή των υπηρεσιών του εργαζομένου,
September 11, 2018

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η καταγγελία πρέπει να περιέχει σαφή και αναμφίβολη βούληση του καταγγέλοντος
September 11, 2018

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην περίπτωση λύσης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΓΙΝΕΤΑΙ;

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.