Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,
September 11, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΛΥΕΤΑΙ;

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι έγκυρη,
September 11, 2018

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΣΩ E-MAIL;

Κατ’ αρχάς, η καταγγελία της εργασιακής σχέσης εκ μέρους του εργοδότη
September 11, 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ;

Ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν να συμφωνήσουν,