Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ ΑΝΑΛΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;

Όταν δεν υπάρχει αιτία για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
September 11, 2018

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ;

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος,
September 11, 2018

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ. ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΑ;

Σύμφωνα με το νόμο, συμφωνία παραίτησης μισθωτού από μισθολογικές αξιώσεις
September 11, 2018

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;

Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι υπερήμερος,