Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΠΟΤΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ Η ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας,
September 11, 2018

ΠΟΤΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΟΣ;

Ο εργοδότης θεωρείται υπερήμερος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
September 11, 2018

ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ. ΑΡΚΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ;

Η σύμβαση μερικής απασχόλησης είναι έγκυρη,
September 11, 2018

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Γενικά στις συμβάσεις εργασίας προβλέπεται η υποχρέωση πίστης του εργαζόμενου