Άρθρα Αρχείου

September 11, 2018

ΥΠΟ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΗΣΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η επίσχεση εργασίας ασκείται νόμιμα,
September 11, 2018

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης του εργαζομένου
September 11, 2018

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ;

Οι αργίες διακρίνονται σε ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας.
September 11, 2018

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ

Η έννοια της διάκρισης λόγω φύλου